สำนักงานในประเทศไทย:
บริษัท แองเจิล แอนด์ แบร์ โปรดักท์ชั่น จำกัด
ชั้น 21 อาคารเมืองไทยภัทร 2
252/110 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-277-7351 / แฟ็กซ์: 02-639-2579
ติดต่อ: Urs Brunner, CEO urs.brunner@angelandbearproductions.com
ติดต่อ:  ธนัยนันท์ ชุณห์วิจิตรา, Executive Assistant thanainan@angelandbearproductions.com

สำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา:
Angel & Bear Productions Llc.
2060-D Ave De Los Arboles #283
Thousand Oaks, California 91362, USA
Tel./Fax: +1 805.492.6032
Contact: Charles Kutner
ckutner@strategicsuccess.net

ผู้จัดจำหน่าย Worldwide:
Worldwide Film Entertainment, Llc
6363 West 83rd Street
Los Angeles, California 90045, USA
Tel.: +1 310.641.5360/Fax: +1 310.641.5693
Contact: Ms. Barbara Mudge, President

mudge@wfewfe.com
www.wfewfe.com

COPYRIGHT © 2009 บริษัท แองเจิล แอนด์ แบร์ โปรดักท์ชั่น จำกัด
ชั้น 21 อาคารเมืองไทยภัทร 2 252/110 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-277-7351 / แฟ็กซ์: 02-639-2579